Tropiciele – pakiet podręczników dla klasy 3 szkoły podstawowej

Tropiciele – pakiet podręczników dla klasy 3 szkoły podstawowej, do kupienia tutaj, to praca zbiorowa Wydawnictwa WSiP, zapakowana w funkcjonalne pudełko. Tropiciele to cykl podręczników dla klas 1–3, który doskonale sprawdza się w klasach z uczniami o zróżnicowanym poziomie gotowości szkolnej. Pakiet zapewnia uporządkowany sposób przekazywania wiedzy, jednocześnie pozostawiając uczniom możliwość samodzielnych poszukiwań i badań. Podręczniki są dostosowane do wieku i możliwości dzieci, kolorowe, bogato ilustrowane. W ciekawy sposób przekazują podstawy wiedzy o współczesnym świecie i środowisku społecznym. Dzięki utrzymaniu zasady stopniowania trudności teksty zamieszczone w podręcznikach pozwalają dziecku na doskonalenie techniki płynnego czytania oraz czytania ze zrozumieniem.

okazje.info.pl

okazje.info.pl

Podręczniki poszerzają i porządkują wiedzę z zakresu ortografii i gramatyki, rozwijają zainteresowania, inspirują do samodzielnych poszukiwań informacji, rozbudzają wrażliwość plastyczną i estetyczną. Pogłębiają wiedzę o otaczającej dziecko przyrodzie. Karty ćwiczeń zawierają ciekawe, pomysłowe zadania, które doskonalą pisanie, sprawdzają umiejętność czytania ze zrozumieniem, przygotowują do opanowania podstaw wiedzy o języku. Wiele treści nauczania ujętych jest w kącikach tematycznych. Książka z CD-ROM-em stanowi kolejny etap w nauce podstaw i obsługi komputera, a karty plastyczne stanowią propozycję dodatkowych czternastu zajęć z zakresu edukacji plastycznej, podając oryginalne pomysły, unikatowe techniki pracy, zaskakujące podejście do oswajania małego odbiorcy z wielką sztuką.