Książki edukacyjne wydawnictwa Zielona Sowa-Szkolny Omnibus i Poznaję…

Wydawnictwo Zielona Sowa ma ciekawą propozycję dla wszystkich żądnych wiedzy młodszych i starszych dzieciaków. To dwie serie edukacyjne – Szkolny Omnibus oraz seria Poznaję … .

zielonasowa.pl

zielonasowa.pl

Szkolny omnibus to edukacyjny zestaw dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Łączy zabawę z nauką i systematyzuje wiedzę zdobytą w ciągu pierwszych trzech lat nauki w szkole podstawowej. Pakiet jest sprawdzianem przygotowującym do testu na koniec trzeciej klasy. Zestaw w formie gry to idealny wskaźnik mocnych i słabszych stron dziecka, tego, co potrafi, i tego, nad czym musi jeszcze popracować, a by utrwalić sobie wiedzę zdobywaną przez trzy lata nauki. Książka zawiera informacje dotyczące wymagań edukacyjnych, powtórkę wiadomości oraz odpowiedzi na pytania zawarte w kartach do gry. Zadania zawarte w książce i grze zostały opracowane zgodne z podstawą programową i dotyczą pięciu kierunków edukacji: polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej, społecznej i muzycznej.

zielonasowa.pl

zielonasowa.pl

Z kolei seria „Poznaję… ” to zestawy edukacyjne przeznaczone dla dzieci 4-5 oraz 6-8-letnich. Jest to idealne uzupełnienie szkolnego nauczania oraz przygotowania szkolnego. Dzieci przez zabawę doskonalą swoje umiejętności, z pewnością się przy tym nie nudząc, bo w książce znajdują się zadania, z zabawnymi, kolorowymi ilustracjami. Dzięki dołączonej grze, dzieci utrwalają nabyte podczas ćwiczeń z książką umiejętności. Niewątpliwą zaletą gry jest również to, że może bawić się w nią cała rodzina. Książka i gra stanowią integralną całość.